Inicio

 

16-07-2013 Benestar destaca que a execución da Lei de Dependencia por comunidades permite adaptar recursos

A secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro, asegurou que a execución da Lei de Dependencia por parte das Comunidades Autónomas permite adaptar os recursos disponibles ás necesidades reais da poboación, que son diferentes nos distintos territorios.

Coro Piñeiro participou no curso de verán -Cuidados de larga duración en Europa e en España: necesidades, perspectivas e respostas- da Universidade Complutense de Madrid. Na súa intervención indicou que dicta execución supuxo -un enorme esforzo de estudo, planificación e organización da xestión, así como a correspondente inversión en recursos humáns, medios informáticos, formación e desenvolvemento de protocolos e procesos, así como en novas equipacións e servizos, co obxetivo de dar cumplimento a un ambicioso calendario de implantación nun momento de dificultades económicas-.

Dito esfuerzo foi maior ns Comunidades autónomas nas que o deselvomento en materia de servizos sociais previo á implantación foi maís débil, e onde as características da poboación, en canto a envellecemento e dispersión, dificultan a provisión de servizos. Este é o caso de Galicia, que nos últimos seis anos triplicó o seu presuposto para atender á dependencia.

Este ánimo permitiu levar a cabo actuacións centradas na mellora da calidade da xestión co obxetivo de procurar unha resposta mellor e maís áxil ao ciudán, mellorar a coordinación e a transversalidade na implementación do sistema e apostar polos servizos de calidade.

O avance na mellora da xestión levase realizando en Galicia dende 2009. Entre as distintas iniciativas cabe destacar: a nova ferramienta informática (SIGAD); o módulo de extranet aos axuntamentos; o servizo de información ao ciudadán a través do 012; o expediente digital; ou o informe social unificado.

Asi mesmo, durante o ano 2012, Galicia foi a segunda comunidade autónoma que deu maís altas de beneficiarios da dependencia, con 14.000 altas noticias das que cerca de 4.000 foron netas, pese ao contexto de forte crise económica.

Por último, Coro Piñeiro fixo fincapié tamén na aposta que estase realizando polos servizos profesionais sobre as prestacións económicas, dacuerdo co espíritu da norma. Grazas a este esforzo, Galicia situase cómo a segunda comunidade autónoma cun maior porcentaxe de beneficiarios atendidos a través deste tipo de recursos.
Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es