Inicio

 

20-08-2013 Benestar formará a cerca de 2000 coidadores non profesionais de persoas con dependencia

Cerca de 2.000 coidadores non profesionais de persoas en situación de dependencia poderán formarse ao longo de 2013 en accións formativas no marco do programa -Xuntos nos coidados- da Consellería de Traballo e Benestar. Trátase dun programa de formación non formal e apoio aos coidadores non profesionais de persoas en situación de dependencia con pleno dereito recoñecido, posto en marcha en 2010 e que a finais deste ano haberá beneficiado a cerca de 9.000 persoas en 345 accións formativas.
 
A secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro, indicou que, en concreto, no primeiro semestre do ano o departamento autonómico levou a cabo 36 cursos de formación básica para persoas coidadoras non profesionais, formando a cerca de 900 alumnos.
 
No segundo semestre do ano se levarán a cabo as accións formativas de carácter especializado, dirixidas a coidadores informais de persoas con demencias, estando previstas a realización de 32 accións formativas especializadas en 32 localidades diferentes, cos que se prevé formar a un total de 800 alumnos.
 
Asi mesmo, neste ano 2013, na línea de seguir potenciando o programa e co obxetivo prioritario da garantía duns coidados de calidade como eixe das súas actuacións, a Consellería tamén levará a cabo accións formativas dirixidas a coidadores informais de persoas con enfermedades crónicas, e neste sentido prevése levar a cabo 9 accións formativas para formar a un total de 225 persoas coidadores.
 
Piñeiro recordou que o departamento autonómico puso en marcha este programa en 2010, ademáis de elaborar o manual básico de formación para as persoas coidadoras non profesionais, a -Guía para coidados no contorno familiar-, o -Manual especializado para os coidadores de persoas con demencia-, o -Manual especializado para persoas coidadoras de persoas con enfermedade mental- e o -Manual de formación para os coidadores non profesionais de persoas con enfermedades crónicas-, garantizando a calidade dos contenidos formativos e o seguemento duns criterios homoxéneos en tódala Comunidade.
 
Ao mesmo tempo, as persoas coidadoras dispoñen, dende o ano 2011, en colaboración coa Consellería de Sanidade, dun apoio continuo de atención telefónico aos coidadores non profesionais de persoas en situación de dependencia a través do teléfono 902 400 116 que ten como obxetivo prestar información e solucións ás situacións sanitarias non urxentes, sobre: coidados asistenciais, características das probas médicas, prevención e hábitos saúdables, centros e servizos sanitarios e apoio psicológico.
Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es