Inicio

 

21-08-2013 A Cruz Vermella acaba de poñer en marcha en Córdoba un novo servizo de teleasistencia móvil para persoas maiores

Froito da colaboración entre a institución humanitaria e a Fundación Vodafone España (orixe da Fundación Tecsos), este proxecto está orientado á poboación maior de 65 anos e/ou discapacitada en resgo de dependencia pero con plena autonomía para sair con asiduidade á calle.
 
Con iste dispositivo, que integrase nun teléfono móvil convencional, ofrecese apoio en dous vertentes: ás persoas usuarias directas do mesmo, que poden avisar ao centro de contacto de Cruz Roxa si teñen algunha emerxencia; e os seus familiares, que poden recurrir á entidade para que lles axude a localizar, no caso de nob conseguirlo polos seus propios medios, á persoa achegada.
 
De igual modo, a iniciativa incluíe para o beneficiario a posibilidade de obteñer a orientación e información sobre a súa situación –merced ao GPS e as celdas GSM–, a xestión e movilización dos recursos necesarios en caso de urxencia e outros servicios propios da teleasistencia domiciliaria, como a axenda, para recordar á persoa datos e datas importantes; a visita ao fogar por parte de voluntariado da organización; e o seguemento permanente de cada caso.
 
En definitiva, os obxetivos que se persiguen con este sistema pasan, entre outras cosas, por fomentar a autonomía dos usuarios, facilitar o contacto permanente e sencillo con Cruz Roja e proporcionar apoio inmediato a través da telefonía móvil e das tecnoloxías da comunicación.
 
Nas próximas semanas, a institución humanitaria comenzará a baremación das solicitudes que vaian chegando para adxudicar os primeiros dispositivos, en cuxa financiación colabora o Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade.
 
Cualquier ciudadán interesado en beneficiarse deste novedoso servizo pode obtener máis información na sede de Cruz Roxa Española en Córdoba (calle Sagunto) ou chamando ao teléfono 957 43 38 78.

Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es