Inicio

 

18-09-2013 Benestar firma un convenio coa Diputación de Ourense

A Consellería de Traballo e Benestar e a Diputación de Ourense acaban de firmar un convenio de colaboración que optimizará a coordinación na tramitación dos expedentes do Servizo de Axuda a Domicilio, ao tempo que mellorará as funcións que no campo da atención á dependenza ten encomendada cada administración (Xunta, concellos e diputacións).

A través desta iniciativa, a Diputación de Ourense poderá acceder directamente á información sobre a tramitación administrativa dos expedentes de solicitudes de valoración e recoñecemento da dependenza e do dereito ás prestacións do sistema dos usuarios.
 
Asi mesmo, o organismo provincial poderá acceder aos datos da resolución do Programa Individual de Atención (PIA) e á xestión do Programa de asignación de recursos para o Servizo de Axuda no Fogar.

A Diputación de Ourense poderá coñecer directamente toda esta información a través do módulo extranet do que xa dispoñen os concellos de Galicia. A actuación, ao igual que no caso dos municipios, está amparada pola Lei de Protección de Datos.

A Consellería de Traballo e Benestar considera fundamental articular a colaboración necesaria neste campo non só cos concellos, senón tamén coas diputacións, de cara a conseguir unha resposta ágil, rápida e eficaz na resolución dos expedentes e tamén para mellorar a xestión do procedimento utilizando, desta forma, os medios tecnolóxicos que na actualidade están ao alcance da Administración.

A creación do módulo extranet, que o departamento autonómico puso a disposición dos concellos no ano 2011, foi un paso fundamental para a mellora da comunicación e coordinación entre a Administración Autonómica e Local. Xa desde o sue acceso inicial permitiu informar ao ciudadán de boa tinta sobre o estado de tramitación do seu expedente de dependenza e que os traballadores sociais coñecdo os incidentes que producense nos expedentes por eles inicialmente tramitados.

Asi mesmo, a través destas melloras tecnolóxicas, foi posible mellorar o procedimento de asignación ás persoas beneficiadas do Servizo de Axuda no Fogar, dispoñendo en tempo real da información do sistema, así como a financiación do incluso por parte das entidades locais. Consiguiuse unha maior agilidade na liquidación dos pagos e garantizase a financiación das horas efectivamente prestadas ás persoas en situación de dependenza.Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es