Inicio

 

01-03-2016 A esperanza de vida en Galicia incrementouse no que vai de século en 3,4 anos ao nacer e en outros dous para os xubilados

  • >> Actualmente sitúase en 82,9 anos de media. Ourense é estadísticamente o escenario de maior duración vital.
Un neno que naza hoxe en Galicia vivirá de media 3,4 anos máis que os que viñeron ao mundo no ano 2000. Así se conclúe nas estimacións que o Instituto Galego de Estatística deu a coñecer onte na actualización das táboas de mortalidade da comunidade, nas que se especifica que a esperanza de vida sitúase agora en 82,9 anos de media. Diferenciando por sexos, no caso dos nenos devandito percorrido vital medio colócase nos 79,7 anos, e 86,3 para as nenas recentemente nadas.

Ourense é estatisticamente o escenario de maior duración vital ao estenderse na devandita provincia a esperanza de vida a 80,4 anos para os nenos e a 86,9 para as nenas.

No caso das persoas que cumpran 65 anos agora, a media estimada de vida en Galicia apunta a 19,2 anos máis para os homes e 23,4 a maiores para as mulleres. En ambos casos incrementouse en dous anos dende o comezo do século.

E o terceiro fragmento de poboación no que se mide a esperanza de vida, o dos que cumpren 80 anos, tamén creceu desde o 2000 en 1,1 anos para os galegos, chegando así a media estimada a 88,9 anos, e en 1,4 no caso das mulleres, que alcanzarían como idade tipo 90,8 anos.

Para os que cheguen aos cen expónselles estatisticamente un futuro de 3,1 anos máis.Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2018 - info_galisenior@galisenior.es